دوربین نقشه برداری توتال استیشن های-تارگت با دقت بالا، کارایی و کمپانساتور دو محوره می باشد…