آموزش دوربین های نقشه برداری

آموزش کاربابرنامه رفرنس لاین در دوربین های تارگت و لایکا

/
در این آموزش با استفاده از گزینه رفرنس لاین (Reference Line ) آفست و …

آموزش کاربابرنامهTie Distanceدر دوربین های تارگت و لایکا

/
آموزش کاربابرنامهTie Distanceدر دوربین های تارگت و لایکا محاس…

نحوه Import / Export دیتا در دوربین های تارگت و لایکا

/
نحوه Import / Export دیتا در دوربین های تارگت و لایکا با ا…

آموزش کار با دوربین نقشه برداری لایکا و Hi-Target

/
آموزش کلی کار با دوربین نقشه برداری لایکا و Hi-Target . آموزش من…