لیزر اسکن های-تارگت یک لیزر اسکنر سه بعدی برای برداشت های با تعداد نقاط بالا و تولید ابر نقاط می باشد…