Hi-survey Road training

آموزش واردن کردن نقشه و فایل نقاط با فرمتهای DXF,KML,txt,csv و پیاده سازی نقاط

/
در این ویدیو به تفصیل به آموزش نحوه وارد کردن نقشه و ف…

آموزش بدست آوردن فاصله دو نقطه توسط gps در برنامه HiTarget HiSurvey Road

/
در این ویدیو آموزش بدست آوردن فاصله افقی و مایل و اختلاف ارتفاع …

استفاده از برنامه خط مرجع ( Reference Line) در gps نقشه برداری hitarget

/
در این ویدیو استفاده از برنامه خط مرجع ( Reference Line) در …

Hi-Target GPS Bubble and Tilt Calibration

/
آموزش کالیبره کردن تراز الکترونیکی و تیلت سنسور V90 Plus از سری …

فیلم آموزشی رساندن دقت جی پی اس گوشی اندروید به ۲سانتیمتر

/
فیلم آموزشی رساندن دقت جی پی اس گوشی اندروید به ۲سانتیمتر با استف…

آموزش تخلیه فایل استاتیک های تارگت و تبدیل آن به راینکس

/
hi-target static transfer and convert to rinex در این ویدیو تخلیه سنس…

معرفی لوازم جی پی اس ایستگاهی های تارگت و کار با آن

/
معرفی لوازم جی پی اس ایستگاهی های تارگت و راه اندازی سیستم و…

Import DXF & Shape To Hi-Survey Road

/
آموزش وارد کردن فایل DXF, Shape در نرم افزار Hi-Survey …

آموزش Export Point & Scale Factor در نرم افزار Hi-Survey Road

/
در این آموزش شما میتوانید نحوه خروجی گرفتن از نقاط را مشاهده کنید …

فیلم آموزش تنظیمات RTK GSM در جی پی اس Hi-Target

/
فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تنظیمات RTK G…

فیلم آموزش تنظیمات Static در جی پی اس Hi-Target

/
فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تنظیمات STATI…

فیلم آموزش منوی Cogo در جی پی اس Hi-Target

/
فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Cogo تحت س…

فیلم آموزش منوی Survey در جی پی اس Hi-Target

/
فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Survey جهت…

فیلم آموزش منوی Device در جی پی اس Hi-Target

/
فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Device جهت…

فیلم آموزش منوی Project در جی پی اس Hi-Target

/
فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Project ف…