نرم افزارهای تجهیزات نقشه برداری های-تارگت

نرم افزار HiSurveyRoad نسخه 2.0.5 مخصوص کنترلر iHand تاریخ انتشار 02 تیرماه 1399

دانلود نرم افزار تبدیل به راینکس اطلاعات دستگاه HiTarget  نسخه 2.6
افزوده شدن قابلیت تبدیل راینکس ورژن 3.04

Hi-Survey Road V1.4.5.2.zip

نرم افزار تخلیه توتال HiTarget برای کامپیوتر

Hi-Target Geomatics Office HGO-V2.0.1-Software-20190410

تبدیل داده های استاتیک و ppk مربوط به دستگاه HiTarget به راینکس 2.11 و 3.02

Convert HiTarget2Rinex V2.5

Hi-Mate V1.0.1

USB driver

مبدل GNS به راینکس