نرم افزارهای تجهیزات نقشه برداری های-تارگت

نرم افزار تخلیه توتال HiTarget برای کامپیوتر

فیرم ور جدید برای جی پی اس نقشه برداری
V90plus V5.1 PPK

Hi-Target Geomatics Office HGO-V2.0.1-Software-20190410

تبدیل داده های استاتیک و ppk مربوط به دستگاه HiTarget به راینکس 2.11 و 3.02

Convert HiTarget2Rinex V2.5

Hi-Mate V1.0.1

USB driver for V90 PLUS

مبدل GNS به راینکس