مطالب توسط Hi-Target.ir

فیلم آموزش منوی Cogo در جی پی اس Hi-Target

فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Cogo تحت سیستم عامل اندروید فیلم آموزش منوی Cogo در جی پی اس Hi-Target شامل: Intersection: برداشت کردن نقاط غیر قابل دسترس بدون نیاز به متر لیزری! تبدیل واحدهای مختلف طول و زاویه و مختصات به یکدیگر و چندین برنامه کاربردی دیگر    

فیلم آموزش منوی Survey در جی پی اس Hi-Target

فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Survey جهت برداشت و پیاده سازی عوارض فیلم آموزش منوی Device شامل: برداشت. پیاده سازی نقاط. پیاده سازی لاین و آرک. پیاده سازی مسیر . پیاده سازی قوس spiral – توپوگرافی و Auto point- tilt survey – rtk

فیلم آموزش منوی Project در جی پی اس Hi-Target

فیلم آموزش Hi-Survey در جی پی اس ایستگاهی  Hi-Target تب Project فیلم آموزش منوی Project در جی پی اس Hi-Target شامل: ساختن نام پروژه. zone- coordinate points…raw data خروجی گرفتن اطلاعات. نحوه ایمیل اطلاعات در محل پروژه بطور مستقیم و …